ನಿಮಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ

ನೀವು ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಇತರ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿವೆ:

• ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಲಕರಣೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕವರ್.

• ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನವಿಲ್ಲ.

• ಅಪ್-ಟು-ಡೇಟ್ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

• ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.

• ಗುಣಮಟ್ಟವು ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ